Tot pronom té un antecedent?

Taula de continguts:

Tot pronom té un antecedent?
Tot pronom té un antecedent?
Anonim

Un pronom només ha de tenir un antecedent. Aquest antecedent hauria de ser clar i inconfusible.

Tots els pronoms tenen antecedents?

Un pronom només ha de tenir un antecedent. Aquest antecedent hauria de ser clar i inconfusible.

Un pronom pot ser un antecedent?

Un antecedent és un substantiu o pronom al qual fa referència un altre substantiu o pronom. Normalment va abans del pronom ("ante" vol dir abans).

Quines són les regles d'antecedents del pronom?

Pronom - Acord antecedent

  • Un pronom ocupa el lloc d'un substantiu.
  • El pronom que substitueix el substantiu ha de concordar amb ell d'aquestes maneres:
  • a) Un pronom subjecte ha de substituir un substantiu subjecte.
  • b) Un pronom femení ha de substituir un substantiu femení.
  • c) Un pronom singular ha de substituir un nom singular.

Quin és l'antecedent del pronom per a tothom?

El pronom indefinit tothom és sempre singular. El pronom their que fa referència al seu antecedent, tothom també ha d'estar en singular.

Acord pronom-antecedent | Sintaxi | Khan Academy

Pronoun-antecedent agreement | Syntax | Khan Academy

Pronoun-antecedent agreement | Syntax | Khan Academy
Pronoun-antecedent agreement | Syntax | Khan Academy

Tema popular